header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Van het bestuur: na de ALV

Nieuws afbeelding 6-3-2011

Het bestuur gaat door met de voorbereidingen voor een nieuw clubhuis. De Algemene Ledenvergadering van Sjinborn heeft het bestuur toestemming gegeven om door te gaan met de voorbereidingen van een nieuw clubhuis en het verder opknappen van de accommodatie. Tijdens een drukbezochte ledenvergadering gaf het bestuur aan dat een tweede veld geen serieuze optie meer is, vooral ook omdat het inwonertal van Valkenburg en omgeving de komende jaren een dalende lijn zal laten zien. In plaats daarvan kiest het bestuur nu voor het thema verduurzaming van de hockeyclub. Belangrijk punt daarbij is het clubhuis, dat technisch en economisch afgeschreven is.

 

Gemeente

Het bestuur heeft de gemeente Valkenburg gevraagd bij te springen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft inmiddels – onder voorwaarden – een positief besluit genomen over een forse financiële bijdrage. Op 21 maart buigt de raadscommissie voor sportzaken zich over het principebesluit, waarna de gemeenteraad op 11 april hopelijk een positief besluit neemt. Als het plan doorgaat, krijgt Sjinborn een nieuw clubhuis, opgeknapte kleedruimtes, nieuwe veldverlichting en andere vernieuwingen aan de accommodatie. Belangrijke voorwaarden voor veel sportiviteit en gezelligheid zijn daarmee voor de komende jaren gegarandeerd.


Contributie

De afgelopen jaren stonden bestuursdoelstellingen onder meer in het teken van de voorbereiding van een tweede speelveld. Mede daarom is de contributie de afgelopen jaren verhoogd. Omdat het karakter van de investering nu verschuift naar een nieuw clubhuis, is een eerder afgesproken verhoging van de contributie 2011 nog niet doorgevoerd. Het bestuur zal eerst een nieuwe doorrekening van de verwachte kosten maken en dan eventueel met een nieuwe voorstel komen. Afgesproken is dat een tussentijdse ledenvergadering bijeengeroepen wordt, als de doorrekening klaar is en de gemeenteraad een besluit genomen heeft.


Nieuw bestuurslid: Frans van Heteren

De Algemene Ledenvergadering heeft Frans van Heteren benoemd tot bestuurslid van Sjinborn. Frans is vader van spelers Dirck (JB1) en Bram (JC). Hij werkt op het Gouvernement. Frans neemt in het bestuur de portefeuille Communicatie op zich.


Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws