header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Agenda en Notulen Algemene ledenvergadering 13 april 20:00

Nieuws afbeelding 3-3-2015
Geachte leden,

Bij deze nodigt het bestuur van V.H.V. Sjinborn alle leden en ouders uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering (ALV).

Wij verwelkomen u graag.
 
Namens het bestuur,
Lloyd Wagemans (VZ)

ALV VHV Sjinborn, 13 april 2015, om 20.00 uur

Clubhuis VHV Sjinborn te Valkenburg a/d Geul

 

1.Opening en mededelingen;

2. Vaststellen verslag vorige ALV 22 september 2014;

3.Commissies (woord aan commissieleden);

4.Financieel jaarverslag 2014;

5.Kascommissie;

6. HR / statuten;

7. Decharge bestuur;

8. Begroting 2015;

9. Rondvraag;

10. Afsluiting ALV;


Bijlage