header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Algemene ledenvergadering 27 mei aanvang 20:00

Nieuws afbeelding 9-5-2015 iedereen wordt uitgenodigd voor de ALV van 27 mei aanstaande.
Locatie: Clubgebouw
Aanvang: 20:00

Agenda:
1. Opening
2. Jaarrekening 2014
3. Kascommissie ( verlenen decharge aan bestuur )
4. Begroting 2015
5. Afsluiting

Deze ALV gaat uitsluitend over de financiële huishouding van de club.

Met vriendelijke groet
Het Bestuur