header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

teambudgetten

30-5-2017 Beste leden,

Zoals reeds aangekondigd op de laatste ALV van 19 december 2016 is het bestuur bezig te bezien of de inkomsten in de komende jaren voldoende zijn om de steeds maar stijgende uitgaven te dekken. Tijdens de komende (nog te plannen) algemene ledenvergadering zullen we hieromtrent verslag uitbrengen en voorstellen doen om een (minimaal) sluitende begroting te realiseren.

Vooruitlopend hierop willen we jullie nu reeds laten weten dat we als bestuur hebben besloten tot nadere orde geen teambudgetten beschikbaar te stellen. Hierbij tekenen we aan dat we dit besluit betreuren, we zijn echter ook van mening dat dit besluit bijdraagt aan een beter financieel fundament van onze verenging.

Wij vertrouwen op jullie begrip.

Bestuur VHV Sjinborn
Namens deze,

Cyriel Dautzenberg, penningmeester a.i.