header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

AVG (Nieuwe privacyregels)

Nieuws afbeelding 11-5-2018
Vanaf 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het gebied van privacy. De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) wordt dan vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor ons als club.

Ook wij moeten in kaart brengen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Het gaat daarbij om vragen als: welke gegevens worden verwerkt, wat gebeurt er met de gegevens en wat doet de vereniging om ze te beschermen?
Achter de schermen wordt hier inmiddels druk aan gewerkt, samen met lisa en middels handvatten die wij aangereikt krijgen via de KNHB.

De komende dagen ontvangt iedere vrijwilliger een geheimhoudingsverklaring (inleveren bij dagelijks bestuurslid) ter ondertekening. Iedere speler ontvangt een toestemmingsverklaring ter ondertekening. (inleveren bij coach / manager van het team). Uiterlijke inleverdatum 20 mei. 

Voor verdere vragen over Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen Sjinborn kunt u een mail sturen aan [email protected]