header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

voor 1 mei opzegging lidmaatschap doorgeven

Nieuws afbeelding 19-4-2019Als bestuur hopen we dat je veel plezier beleeft aan hockey en lid blijft van VHV Sjinborn. Als er toch een reden is om je lidmaatschap te beëindigen, dan dient opzegging via (in te loggen op) LISA te gebeuren voor 1 mei a.s.

 

We hanteren de uiterste datum van 1 mei 2019, omdat vanaf die datum de teamindelingen voor het volgende seizoen worden gemaakt en worden doorgegeven aan de KNHB; dit laatste is mede bepalend voor de hoogte van de financiële bijdrage die wij in het seizoen 2019/2020 aan de KNHB moeten afdragen. Ook andere (financiële) verplichtingen voor het komende seizoen worden op dit ledenaantal gebaseerd.

 

Indien je na  1 mei 2019 opzegt ben je voor het gehele competitiejaar 2019/2020 contributie plichtig.

 

Tot slot zij vermeld dat opzeggingen die 'onder voorbehoud' worden gedaan, zullen worden gezien als definitieve opzeggingen en zullen derhalve ook als zodanig worden behandeld.

 

Uiteraard hopen wij dat je lid blijft van VHV Sjinborn!

 

Vragen en/of opmerkingen kun je richten aan [email protected]orn.nl.

 

Vriendelijke groet,

 

Bestuur VHV Sjinborn

Namens deze,

 

Cyriel Dautzenberg

penningmeester