header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Samenstelling en bereikbaarheid bestuur

Nieuws afbeelding 22-8-2019 Beste leden en vrijwilligers,

Graag willen we jullie op de hoogte stellen van enkele wijzigingen binnen het bestuur.

Gaston Dorren heeft - zoals aangekondigd op de laatste ALV - zijn voorzitterschap op 1 juli 2019 beëindigd. Gaston blijft wel lid van het bestuur en zal zich bezighouden met de portefeuille sponsoring. Tijdens zijn voorzitterschap heeft hij hier ook al op zeer verdienstelijke wijze aandacht aan besteed. Verder zal Gaston deel gaan uitmaken van het coach-team van jongens B.

Het bestuur zal Sandra America (momenteel secretaris en hoofd TC) op de eerste ALV voordragen als nieuwe voorzitter. Tot aan deze ALV zal Sandra fungeren als voorzitter a.i.

Het bestuur zal Astrid Huiskens (momenteel aspirant bestuurslid en teammanager van dames 1) zal op de eerste ALV voordragen worden als nieuwe secretaris. Tot aan deze ALV zal Astrid fungeren als secretaris a.i.

Aspirant bestuurslid Lukas Silverentand heeft aangegeven de portefeuille accommodatie te willen gaan invullen. Het bestuur zal hem op de eerste ALV voordragen als bestuurslid.

Wij zijn zeer verheugd te kunnen melden dat Daniëlle Opheij zich heeft aangemeld als aspirant bestuurslid. Daniëlle's zoon en dochter zijn beiden lid van Sjinborn. Daniëlle heeft zelf ook jaren lang hockey gespeeld/gecoacht en heeft zodoende een hockey-technische achtergrond. 
Daniëlle en Sandra hebben in de voorbije periode nauw samengewerkt bij de voorbereidingen van het seizoen 2019/2020 dat nu net is gestart. 
Daniëlle zal als aspirant bestuurslid de rol van hoofd TC gaan invullen en deze taak van Sandra overnemen.

Het dagelijks bestuur wordt ingaande 1 juli jl. gevormd door Sandra America (voorzitter a.i.), Astrid Huiskens (secretaris a.i.) en Cyriel Dautzenberg (penningmeester).

Net zoals in het voorbije seizoen zullen we met regelmaat 'inloopuurtjes bestuur' gaan agenderen. Natuurlijk kunt je ons ook persoonlijk aanspreken of bellen indien je iets kwijt wilt, wij geven er echter de voorkeur aan tijdens deze inloopuurtjes van je vragen en opmerkingen 
kennis te kunnen nemen. Zijn er dringende vragen en/of opmerkingen? 
Gelieve ons dan te mailen op [email protected]

Met sportieve en vriendelijke groet,

Bestuur VHV Sjinborn