header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Schema Hockey Trainingen vanaf 6 mei

Nieuws afbeelding 2-5-2020

Beste leden, ouders en verzorgers,

 

Zoals vorige week vrijdag toegezegd, zouden wij jullie vandaag informeren over de trainingen en op welke manier wij hieraan invulling gaan geven.

Sportprotocol

Afgelopen vrijdag hebben wij het landelijke sportprotocol van de KNHB ontvangen. Het protocol voorziet ons in veel handige tips hoe weer samen te trainen op het hockeyveld. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid- en hygiëneregels, logistiek/routing op en rond ons complex en samenscholings maatregelen. 


Naast het beschermen van onze leden hebben wij uiteraard ook oog voor het welzijn van onze trainers. Tevens zijn er diverse items besteld zoals desinfectiemiddelen en plastic handschoenen. Veilig sporten in de nieuwe situatie vraagt flexibiliteit en aanpassingsvermogen van iedereen. Er komt veel bij kijken om dit mogelijk te maken. De Technische Commissie draait momenteel overuren om e.e.a. mogelijk en werkbaar te maken voor ons allemaal.

Hieronder is het trainingsschema en het sportprotocol van VHV Sjinborn toegevoegd.

 

Tot 6 mei.

 

TC VHV Sjinborn


 

COVID-19 hockeyprotocol

VHV SJINBORN wil er graag voor zorgen dat er zo snel mogelijk op verantwoorde wijze en binnen de door het RIVM gestelde kader gehockeyd kan worden. Uiteraard staat daarbij de veiligheid van spelers en begeleiders voorop. 

 

Om dit mogelijk te maken heeft sportkoepel NOC-NSF een protocol opgesteld voor sportverenigingen. De Hockeybond (KNHB) heeft daar hockey-specifieke aanvullingen aan toegevoegd. Onze Technische Commissie heeft vervolgens het protocol afgestemd op onze eigen club.

 

Wanneer het RIVM toestemming geeft de nu geldende richtlijnen (en protocollen) te verruimen, brengen wij jullie hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat iedereen zich houdt aan de maatregelen van het RIVM en ons hockeyprotocol. Op die manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we zo snel als veiligheidshalve mogelijk is weer toegroeien naar ons vertrouwde verenigingsleven.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

·        voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

·        blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);

·        blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als het hele huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

·        blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

·        houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

·        hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

·        de neus ledigen en/of spugen op het veld is verboden;

·        ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

·        was voor en na de training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

·        douche thuis en niet op de club;

·        vermijd het aanraken van je gezicht;

·        schud geen handen;

·        kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan op de club en ga direct daarna naar huis;

·        VHV SJINBORN heeft op advies van de KNHB en NOC-NSF een corona verantwoordelijke aangesteld die tijdens de trainingen toeziet op naleving van ons COVID-19 protocol. 

 

Voor spelers 

·        meld je tijdig aan voor de training, zodat de club rekening kan houden met de toestroom; dit kan via de coaches, die dit dan doorgeven aan betreffende trainer.

·        kom alleen naar de club wanneer er voor jou team een training gepland staat;

·        reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;

·        kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de club;

·        kom in sportkleding naar de club. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;

·        kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club en wacht voor aanvang van je training op de daarvoor aangewezen plek;

·        neem alleen je stick en een thuis gevulde bidon mee naar de training. Tassen zijn niet toegestaan;

·        volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders, bestuursleden of coronaverantwoordelijke.

·        sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;

·        spelers mogen alleen eigen materiaal aanraken, zoals stick of bidon.

·        ben je vaste keeper in je team, dan mag alleen jij de keerpersuitrusting aantrekken. Teams met een wisselende keeper mogen geen gebruik maken van de keepersuitrusting.

·        kom trainen in je normale trainingstenue. Er wordt getraind zonder hesjes.

·        raak ballen alleen met de stick aan, alleen de trainer raakt de ballen met de hand aan;

·        raak trainingsmaterialen, zoals bijvoorbeeld pionnen, niet met je handen aan, alleen de trainer raakt de trainingsmaterialen met de hand aan;

·        verlaat direct na de training de club.

 


 

 

Voor ouders en verzorgers

·        informeer jouw kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

·        stem met jouw kind jouw contactgegevens af zoals 06-nummer;

·        meld jouw kind(eren) tijdig aan voor de training, zodat de club rekening kan houden met de toestroom en daarop de begeleiding kan aanpassen.

·        breng jouw kind(eren) alleen naar de club wanneer er een training voor hun team staat gepland;

·        reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;

·        breng jouw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de club;

·        als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de club. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);

·        kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de club;

·        volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders, bestuursleden of coronaverantwoordelijke.

·        als ondersteuning noodzakelijk is bij de training en is het toegestaan om één ouder/verzorger op de club aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;

·        breng jouw kind(eren) niet naar de club als jouw kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;

·        breng jouw kind(eren) niet naar de club als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je jouw kind weer laten sporten en naar buiten;

·        breng jouw kind(eren) niet naar de club als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

·        haal jouw kind(eren) direct na de training op van de club/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. De eigen parkeerplaats is gedurende deze periode niet beschikbaar.


 

 

Voor trainers en begeleiders

·        kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de club;

·        bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand, ook onderling;

·        weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;

·        je ontvangt de benodigde trainingsmaterialen van de coronaverantwoordelijke.

·        desinfecteer voorafgaand aan elke training, volgens voorschriften en op aanwijzing van de coronaverantwoordelijke, de benodigde trainingsmaterialen;

·        laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training. Laat de kinderen gefaseerd het veld betreden; 

·        zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;

·        maak vooraf (gedrags-)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;

·        wijs kinderen op het belang van thuis handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;

·        help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

·        houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

·        zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld worden;

·        vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;

·        let erop dat jij als trainer de enige bent die trainingsmaterialen en ballen met de handen aanraakt, dat is voor spelers niet toegestaan;

·        er wordt getraind zonder hesjes. 

·        train alleen met een keeper als deze beschikt over een eigen uitrusting (vaste keeper)

·        spelers mogen alleen eigen materiaal aanraken, zoals stick, bidon en of keepersuitrusting. Tassen zijn niet toegestaan;

·        zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;

·        de kinderen moeten na afloop direct naar huis gaan. Laat kinderen gefaseerd het veld verlaten;

·        lever de gebuikte trainingsmaterialen aan het einde van de training in bij de coronaverantwoordelijke.

·        Verlaat direct na de training de club.

 

 

Bijlage