header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Algemene Ledenvergadering VHV Sjinborn 1 oktober 2020 geannuleerd.

Nieuws afbeelding 1-10-2020

Beste leden, vrijwilligers, ouders & verzorgers,

Vanaf dinsdag 29 september jongstleden 18.00 uur zijn nieuwe Corona-maatregelen van toepassing die er mede toe leiden dat het clubhuis momenteel gesloten is. De geplande Algemene Ledenvergadering op 1 oktober 2020 gaat derhalve NIET door.

We zullen op korte termijn alsnog een ALV organiseren waarbij we de dan van toepassing zijnde Corona-maatregelen zullen respecteren, mogelijk zal deze ALV dan op digitale wijze plaatsvinden (overeenkomstig de voorschriften van de KNHB).

Vooruitlopend op deze nog te plannen ALV zullen we jullie op korte termijn informeren over een aantal zaken die we als bestuur nu al met jullie willen delen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur VHV Sjinborn | [email protected]