Sponsor

Welkom VHN Notarissen

Nieuws afbeelding 4-11-2019 Zoals aangegeven heeft de sponsorcommissie niet stil gezeten en diverse nieuwe sponsoren kunnen toevoegen die onze vereniging ondersteunen.
Diverse van deze zijn nu ook zichtbaar met een mooi bord langs ons veld.  De komende weken stellen we deze aan u voor, deze week trappen we af met VHN Notarissen.

Op de foto Rianne Frederics van VHN Notarissen samen met onze voorzitster en leden van de sponsorcommissie.

VHN Notarissen  

In talloze situaties komt u voor de vraag te staan, of u uw zakelijke en privé-belangen, vooral juridisch, wel afdoende geregeld en beschermd heeft. Daarnaast zijn er legio gevallen, waarbij u weet dat u een notaris moet inschakelen om uw belangen op de juiste wijze vast te leggen en de noodzakelijke papieren en aktes voor u te regelen. Soms weet u wellicht niet dat actie ondernomen moet worden. Als uw vaste adviseur kunnen wij helpen om optimale regelingen te treffen. 

Wij geven u advies op maat. Niet beperkt tot administratief handelen, maar een totaaladvies. Afhankelijk van uw situatie en uw behoefte kan dit éénmalig zijn of regelmatig terugkerend. Mede dankzij onze adviezen en activiteiten kunt u er verzekerd van zijn dat uw juridische zaken compleet en optimaal geregeld worden, nu en in de toekomst. 

Natuurlijk werken we daarbij samen met uw accountant, belastingadviseur en andere betrokkenen.