header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Extra ALV op maandag 22 september

Nieuws afbeelding 7-9-2014

Alle leden, ouders/begeleiders, medewerkers en vrijwilligers van VHV Sjinborn,

 

Hierbij nodig ik jullie allen uit voor het bijwonen van een extra ingelaste "Algemene Leden Vergadering” op

Maandag 22 september om 20.00 uur in ons clubhuis.

 

De agenda ziet er als volgt uit:

1.    Welkomstwoord door de voorzitter

2.    Vaststellen notulen van de ALV d.d. 27-01-2014

3.    Voordracht van nieuwe bestuursleden en benoeming door ALV

4.    Voordracht nieuwe Voorzitter en benoeming door ALV

5.    Bestuursoverdracht oude en nieuwe voorzitter

6.    Rondvraag

7.    Einde vergadering

 

De notulen e.d. zijn in te zien op het beveiligde gedeelte van de website. U dient hiertoe wel in te loggen.

 

Met vriendelijke groet,

 

John Roks

Voorzitter VHV Sjinborn