header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Beëindigen lidmaatschap Sjinborn? Dan vóór 1 mei a.s.

Nieuws afbeelding 16-4-2018
Beste Leden,

In ons bericht van 1 april jl. hebben we reeds het onderstaande onder je aandacht gebracht. Uit hoofde van volledigheid en zorgvuldigheid doen we dit middels dit bericht nog een keer.


Als bestuur hopen we dat je veel plezier beleeft aan hockey en lid blijft van VHV Sjinborn. Als er toch een reden is om je lidmaatschap te beëindigen, dan dient opzegging via (in te loggen op) LISA te gebeuren vóór 1 mei a.s.

We hanteren de uiterste datum van 1 mei 2018, omdat vanaf die datum de teamindelingen voor het volgende seizoen worden gemaakt en worden doorgegeven aan de KNHB; dit laatste is mede bepalend voor de hoogte van de financiële bijdrage die wij in het seizoen 2018/2019 aan de KNHB moeten afdragen. Ook andere (financiële) verplichtingen voor het komende seizoen worden op dit ledenaantal gebaseerd.

Indien je nà 1 mei 2018 opzegt ben je voor het gehele competitiejaar 2018/2019 contributieplichtig.

Tot slot zij vermeld dat opzeggingen die 'onder voorbehoud' worden gedaan, zullen worden gezien als definitieve opzeggingen en zullen derhalve ook als zodanig worden behandeld.

Uiteraard hopen wij dat je lid blijft van VHV Sjinborn!

Vragen en/of opmerkingen kun je richten aan [email protected].

Vriendelijke groet,

Bestuur VHV Sjinborn
Namens deze,

Cyriel Dautzenberg
penningmeester