Commissies/vrijwilligers

Accommodatiecommissie
Lukas Silvertand Voorzitter commissie
Nikkels van den Bos Commissielid
Cyriel Dautzenberg Commissielid
AVG Commissie
Sandra America Privacy coördinator
Bestuur
Sandra America Voorzitter (Interim)
Astrid Huiskes - van Hooren Secretaris
Cyriel Dautzenberg Penningmeester
Lukas Silvertand Bestuurslid
Gaston Dorren Bestuurslid
Daniëlle Opheij Bestuurslid
Communicatiecommissie
Wendy Bartels Commissielid PR en externe marketing
Evenementencommissie
Birgit Frederiks Commissielid
Financiële commissie
Cyriel Dautzenberg Voorzitter commissie
Birgit Frederiks Commissielid
Christian Dodemont Commissielid
ICT-Webmaster
Christopher Vaessen Voorzitter commissie
Sponsorcommissie
Gaston Dorren Voorzitter commissie
Wilma Scheres Commissielid
Birgit Frederiks Commissielid
Bas Dolmans Commissielid
Gaston Dorren Commissielid Club van 100
Birgit Frederiks Commissielid Club van 100
Technische Commissie
Daniëlle Opheij Voorzitter commissie Interim
Coördinator Trainers
Birgit Frederiks Commissielid
Ledenadministratie
Sandra America Ledenadministratie
Materialencommissie
Daphne Swakhoven-Evers Commissielid
Scheidsrechter Coördinator
Marvin Coumans Commissielid
Saskia Wagemans Commissielid
Tuchtcommissie
Ted Smorenburg Commissielid
Vertrouwenspersoon
Isabelle Schotanus Commissielid
Wedstrijdsecretariaat
Dymphy Rouschop Commissielid
Sandra America Voorzitter commissie
Sandra America Commissielid Veldreservering
Zaalhockey Coordinator
Dymphy Rouschop Commissielid
Wilma Scheres Commissielid